Het Bestuur

Het bestuur bestaat sinds januari 2023 uit de navolgende koorleden:

Voorzitter:

Erik Leblanc – Thorn

Secretaris:

Tamara Hendrix –  Born

Penningmeester: 

Maud van der Borgh -Timmermans –  Wessem

Bestuurslid:

Carin de Baar –  Wessem

Femke Konings-Leblanc – Wessem

 

 

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering (maart/april) bestaat de mogelijkheid voor de leden om zich verkiesbaar te stellen voor een van de beschikbare bestuursfuncties.